Kisu ry

Ajankohtaista 2021

Mikä on Kisu?

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry on Kirkkonummen seudun suomen- ja ruotsinkielisten mielenterveyskuntoutujien oma yhdistys. Kisu ry ylläpitää kohtaamispaikkaa Katinkonttia Kirkkonummen keskustassa.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja tukea jäsentemme hyvinvointia sekä arjessa pärjäämistä tarjoamalla mielekästä tekemistä ja vertaistukea.
Yhdistys on myös heitä varten, joiden elämän tilanne on raskas esimerkiksi yksinäisyyden johdosta.
Yksinäisyys voi altistaa mielen terveyden ongelmille.

Toisten kuntoutujien selviytymistarinoilla on erityinen merkitys silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä ja leimautumista. Vertaisten tuki ja kipeidenkin asioiden jakaminen helpottavat tilannetta usein huomattavasti.

Kisu ry toimii vapaaehtoisvoimin ja vertaistukeen perustuen. Kisu ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, sekä Kirkkonummen kunnan, Mielenterveyden keskusliiton että Säästöpankkisäätiön avustuksilla. Voit osallistua toiminnan tukemiseen esimerkiksi maksamalla kannatusjäsenmaksun.

Mielenterveysyhdistyksissä voi tavata muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja osallistua oman asuinkuntansa mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Yhdistyksiin ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneet.

Kisu ry ja sen kautta kaikki Kisun ry:n jäsenet kuuluvat Mielenterveyden keskusliittoon, joka on valtakunnallinen mielenterveyskuntoutijen ja heidän läheistensä järjestö. Siihen kuuluu yli 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Liitto on Euroopan suurin mielenterveysalan järjestö.

Kisu ry:n toiminta pyrkii edistämään yksilön mielekästä ja turvallista osallisuutta ja osaanottoa sekä yhdistyksemme toimintaan että ympäröivään lähiyhteiskuntaan kuten kuntien, seurakuntien ja muiden yhdistyksien toimintaan. Yhdistys tukee jäseniään kouluttautumisessa ja työllistymisessä.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:

  • Tasa-arvoisuus
  • Vapaaehtoisuus
  • Kunnioutus kaikkia kohtaan
  • Suvaitsevuus
  • Puolueettomuus
  • Vertaistuen keskeinen merkitys ihmisen elämässä.
    .
    Jäsenyys ja osallistuminen Kisu ry:n toimintaan ei edellytä diagnoosia tai lähetettä.

Yhdistys ei korvaa yhteiskunnan palveluita.

Teemme vapaaehtoista mielenterveystyötä Kirkkonummen Seudulla

Create your website with WordPress.com
Aloitus